Ads Here
त्रिपुरेश्वर देखि बानेश्वर जाँदा तक्मे किन रिसाए || Takme Buda Comedy ||
Aug 11, 2017
  • 66,441
  • 520
  • 47
Ads Here

त्रिपुरेश्वर देखि बानेश्वर जाँदा तक्मे किन रिसाए || Takme Buda Comedy ||
Voice : Suman Karki & Prabhat Lama
Copyright:
Forseenetwork ! हेर्न कै लागी
Youtube : http://www.youtube.com/forseenetwork
Official Website : http://www.forseenetwork.com
Forseenetwork.com हेर्दै पढ्दै सुन्दै
Facebook Page : http://www.facebook.com/Forseenetwork
2016