Ads Here
Dalit ka aawaj with Suman Pariyar and Gyan Bahadure Pariyar
Dec 17, 2016
  • 89,302
  • 704
  • 29
Ads Here

कस्ले पुछन् सक्छ यी अवोध आसुलाई ? उनलार्इृृ पनि यस्तै सजाय दिनु पर्छ ।