Ads Here
Dalit ka aawaj with Suman Pariyar and Gyan Bahadure Pariyar
Dec 17, 2016
  • 88,275
  • 694
  • 27
Ads Here

कस्ले पुछन् सक्छ यी अवोध आसुलाई ? उनलार्इृृ पनि यस्तै सजाय दिनु पर्छ ।

Ads Here