Ads Here
First (पहिलो ) and Last(अन्तिम ) Song (गित ) of Sagar Ale in Nepal Idol
Sep 11, 2017
  • 294,502
  • 3,015
  • 170
Ads Here

येदि तपाइलाई सगर आले मन पर्छ वने हाम्रो चंनेललाई Subscribes अनि share गरिदिनु होला |
सागरलाई सधै भरि माया गरिदिनु
keep support Sagar Ale
Subcribes: https://www.youtube.com/channel/UCX5iOeqSjm2-PFLnbhrzNbA
Facebook: https://www.facebook.com/NepaliChannel1/
google plus:
twitter: https://plus.google.com/u/2/113643165765584439506
https://twitter.com/DavidGomja1997