Ads Here
प्रियङ्काले भनिन् आयुष्मानको बारेमा बोलेर केही फाइदा छैन || The Baby Show with Priyanka Karki ||
Aug 11, 2017
  • 77,739
  • 624
  • 102
Ads Here

प्रियङ्काले भनिन् आयुष्मानको बारेमा बोलेर केही फाइदा छैन || The Baby Show with Priyanka Karki ||
Guest : Priyanka Karki
Host : Sundar Khanal
Camera : Vishal Aryal
Editor : Sanjip Shrestha
Copyright:
Forseenetwork ! हेर्न कै लागी
Youtube : http://www.youtube.com/forseenetwork
Official Website : http://www.forseenetwork.com
Forseenetwork.com हेर्दै पढ्दै सुन्दै
Facebook Page : http://www.facebook.com/Forseenetwork
2016

Ads Here

Related Videos