Ads Here
Nepal Idol ! अर्का युवाले सागर आले बाहिरएपछि रुदै Mobile फुटाले
Sep 9, 2017
  • 40,915
  • 379
  • 43
Ads Here

Sagar Ale Magar Eliminated From Top 4 | Nepal Idol | Elimination Day,sagar ale magar,eliminated,sagar ale magar eliminated,nepal idol final,Sagar ale magar out,sagar ale magar out from nepal idol,elimination moment of nepal idol,elimination day,sagar out from nepal idol