Ads Here
Nepal Idol बुद्ध लामाको दिदी अचल लामा
Jul 7, 2017
  • 182,236
  • 2,900
  • 112
Ads Here

Buddha lama who is a no. Contestent of Nepal idol.
बुद्ध लामा जो नेपाल आइडल मा निकै चर्चा छ।उस्को दिदी पनि उ भन्दा कम छैन।
Nepal Idol
buddha lama
nishant
sagar aale
pratap das

Ads Here

Related Videos